of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Astm, bpoc 2018

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 6 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Astmul bronșic Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) 2. ã M3 – bronhoconstricţie şi hipersecreţie bronşică PS ã β2 – bronhodilataţie ã α1…
Transcript
 • 1. Astmul bronșic Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC)
 • 2. • M3 – bronhoconstricţie şi hipersecreţie bronşică PS • β2 – bronhodilataţie • α1 – hiposecreţie bronhică + vasoconstricţie = creşte rezistenţa şi scade permeabilitate capilarelor S Reglare vegetativă
 • 3. • PGE2,VIPBronhodilataţie • HA, PGD2, PGF2α, • LT (C4 + D4 + E4) = SRS-A Bronhoconstricţie Reglare umorală SRS-A = substanță lent reactivă a anafilaxiei VIP = peptid intestinal vasoactiv
 • 4. ASTM BPOC  Creşte reactivitatea la stimuli obişnuiţi  Se produc: - Bronhoconstricţie - Hipersecreţie bronşică vâscoasă, aderentă - Inflamaţie şi edem al mucoasei bronşice  Manifestări principale: - wheezing, dispnee, tuse (noaptea, dim. devreme)  Obstrucţia – reversibilă spontan sau prin tratament  Limitarea fluxului de aer, de obicei progresivă, care nu este reversibilă în totalitate  Manifestări principale: - Dispnee persistentă - Tuse cronică, cu spută
 • 5. ASTM BPOC  Inflamaţia – infiltrat de eozinofile  Răspunde la CS inhalator  Debut – copilărie  Factori: alergeni, fum, frig, efort fizic, infecţii  Inflamaţia - neutrofile  Nu răspunde bine la CS inhalator  Debut – peste 60 de ani  Factori: fumatul (80-90%); expunere profesională la praf de cărbune, siliciu, poluare crescută
 • 6. ASTM BPOC  Modifică structurale ale căilor aeriene: - Fibroză subepitelială (mb. bazală îngroşată); - Hipertrofia şi hiperplazia cel. musculare bronşice - Hiperplazia cel. secretoare de mucus - Angiogeneză şi vasodilataţie  Modifică structurale ale căilor aeriene: - Fibrozarea căilor aeriene mici (bronşiolită cronică) - Emfizem – distrugerea peretelui alveolar şi scăderea elasticităţii peretelui - Hipersecreţie de mucus (bronşită cronică)
 • 7.  după mecanismele fiziopatologice ameliorate Bronhodilatatoare Inhibitoare ale degranulării mastocitelor Corticosteroizi Alte medicamente Mecanism mixt bronhodilatator + antiinflamator
 • 8. A.ADRENOMIMETICE B. PARASIMPATOLITICE C. MUSCULOTROPE D. ANTILEUCOTRIENE
 • 9. A. Adrenomimetice 1. Gen. I (α +β) 2. Gen. II (β1 + β2) 3. Gen. III (β2 ) Adrenalina Efedrina Izoprenalina Orciprenalina Salbutamol (albuterol) Terbutalina Salmeterol Fenoterol Formoterol Clenbuterol Vilanterol Indacaterol Olodaterol
 • 10. B. Parasimpatolitice C. Musculotrope Atropina Ipratropium Br- Oxitropium Br- Tiotropium Br- Aclidinium Br- Glicopironium Br- Deriv. xantinici: Teofilina Aminofilina (teofilin-etilen- diamina)
 • 11. D.Antileucotriene a) antagonişti ai receptorilor Cys-LT1: b) inhib. ai 5-lipoxigenazei: Montelukast Zafirlukast Pranlukast Zileuton
 • 12. Cromone: Acid cromoglicic Nedocromil Ketotifen
 • 13. După calea de administrare a) cu administrare inhalatorie: b) cu administrare sistemică Fluticason propionat Budesonid Ciclesonid Beclometazonă dipropionat Mometason furoat p.o. Prednison Prednisolon Metilprednisolon i.v. Hidrocortizon hemisuccinat
 • 14. Mecanism mixt Bronhodilatator + antiinflamator Fenspirid
 • 15. 1. Gen. I (α +β) 2. Gen. II (β1 + β2) 3. Gen. III (β2 ) Adrenalina Efedrina Izoprenalina Orciprenalina Salbutamol (albuterol) Terbutalina Salmeterol Fenoterol Formoterol Clenbuterol Vilanterol Indacaterol Olodaterol depăşite ADR inhal bronşiolită acută sugari şi copii mici.
 • 16. 1. Cu durată scurtă și medie de acţiune: - Salbutamol, terbutalina (3-6 ore) - Fenoterol (4-8 ore ) 2. Cu durată lungă de acţiune: - Formoterol, salmeterol, bambuterol, clenbuterol (12 ore) 3. Cu durată ultralungă de acțiune: - Indacaterol, vilanterol, olodaterol ( 24 ore)
 • 17.  stim. Receptorilor β2: * ↑ AMPc bronhii = bronhodilataţie * ↑ AMPc mastocite = ↓ elib. HA, PG, LT = ↓ permeabilitatea capilarelor şi edemul mucoasei. * ↑ secreţia glandelor submucoase şi transportul ionic prin epiteliul mucoasei resp. = ameliorează clearance-ul mucociliar
 • 18.  Toleranţa acută (prin down-reglarea receptorilor β2) – poate fi prevenită prin tratament concomitent cu CS)  Efecte secundare: - tremor muscular (stimularea receptorilor β2 din muschii scheletici); - tahicardie şi palpitaţii (prin mecanism reflex, datorită vasodilatației și la D mari atunci când își pierd selectivitatea) - cefalee - efecte metabolice (↑ acizii grași liberi, glucoza și acidul lactic), la tratament sistemic cu doze mari  Hipokaliemie !!!! Interacţiune cu beta-blocantele
 • 19.  Fdin: Blocarea M3 - ↓ bronhoconstricţiei şi a secreţiilor traheo-bronşice;  Fcin: Se administrează inhalator Nu difuzează prin BHE datorită structurii de derivat cuaternar de amoniu - D scurtă (6-8 h), adm. x 3-4/ zi: ipratropium, oxitropium - D medie, adm. x 2/zi: aclidinium - D lungă, adm. 1/zi: tiotropium, glicopironiu
 • 20. Fter: Astm  eficacitate moderată <ADRm  alternativă la teofilină sau β-ADRm (tremor) BPOC  eficacitate superioară β-ADRm,  îmbunătăţesc funcţia pulmonară,  scad mortalitatea  nu influenţează progresia bolii. Ftox: RA anticolinergice – la doze mari
 • 21.  Teofilina – acţ. complexe şi mec. complexe în fcţ. de doză D terap. mari: - inhibă neselectiv PDE (3,4,5)- ↑AMPc; (acţiune bronhodilatatoare) D terap. mici: - Antagonist al adenozinei - A2b din mastocite – efect de inhibare a degranulării util în astm - A1 – efecte adverse : aritmii cardiace, convulsii - ↑ elib. IL-10 – efect antiinflamator, imunomodulatoar și antialergic
 • 22.  Fcin: derivații xantinici sunt iritanţi pe mucoase – adm. p.o. după masă; i.v. (exclusiv) Biotrans. CYP1A2; T1/2: 6h - ↓: fumători (3 h); copii (1-16 ani); asoc cu inductoare enz. - ↑: boli hepatice (IH 60 h); vârstnici; asoc cu inhibitoare enz.
 • 23.  Ftox: Efecte secundare - SNC (hiperexcitabilitate, convulsii – A1); - Aritmii cardiace (PDE 3, A1); - Cefalee, greaţă, vărsături (PDE 4); - Hipersecreţie gastrică (PDE 4); - Diureză (A1) !!! IT mic zona terapeutică 5- 15 mg/dL Optimizarea posologiei prin monitorizarea pe criteriul F.cin. - Cp
 • 24. F.din: antagonizează efectele activării R Cys- LT1 de cistenil-leucotriene (LTC4, LTD4, LTE4): - bronhoconstricţia - hipersecreţia de mucus - creşterea permeabilităţii capilare - creşterea infiltratului eozinofilelor în căile aeriene
 • 25. Fter: p.o. – exclusiv Astm cronic, trat. de fond; - profilaxia bronhospasmului de efort; - astm sensibil la AAS !!! Nu sunt eficace în BPOC Ftox: RA reduse
 • 26. Fig. 24.1 Schematic showing the synthesis of leukotrienes from arachidonic acid and the site of action of various drugs in the pathway. <ce:source> Reproduced from <ce:cross-ref refid="bib75"> Ref. [75]</ce:cross-ref> , with permission.</ce:source> Bruce D. Levy , Jeffrey M. Drazen Chapter 24 - Leukotrienes and Lipoxins Asthma and COPD Basic Mechanisms and Clinical Management, 2009, 283 - 292http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374001-4.00024-9
 • 27.  Mec. de acţ: stabilizarea membranei mastocitelor Fter: trat. de fond al astmului bronşic alergic; L = 10 – 15 zile, efect maxim 2 -3 luni. Cromone: - nu se absorb bine p.o. , se adm. inhal - Nu au efect bronhodilatator, doar protejează față de expunerea la alergeni - utilizare rară deoarece celelalte terapii sunt mult mai eficiente Ketotifen: - antihistaminic H1; - p.o.; RA sedare
 • 28.  Primă linie – astm bronşic  BPOC – doar în caz de boală severă, cu exacerbări frecvente F.din. – leg de recept. citoplasmatici specifici, complexul format intră în nucleul celulei unde: ↑ transcr. gene antiinflam. şi suprimă transcr. gene proinflamatorii - inhib. formarea de citokine: IL,TNF-α, GM – CSF (crescute în astm) GM-CSF = Factor de stimulare a coloniilor de granulocite-macrofage
 • 29. Efecte utile în astm: - combat inflamaţia mucoasei; - scad permeabilitatea vasculară; - scad secreţia gl. bronşice - cresc nr. de receptori β2; - nu au efect direct asupra bronhoconstr.
 • 30. F.cin: - ~80% din aerosoli ajung în circulaţia sistemică (resp şi deglutiţie), dau Cp mici şi epurarea hepatică este mare
 • 31. Efecte secundare adm locală: - disfonie reversibilă (depozitate la nivel laringian ~40% ); - tuse iritativă; - candidoză (~ 5%); - insuficienţă CSR, la doze mari, inhal., (2000 mcg beclometazonă dipropionat); concentraţia cea mare: 250 mcd/doză
 • 32. Efecte secundare administrare sistemică: - insuficienţă CSR – la întreruperea bruscă - Întârziererea creşterii; - HTA (retenţie hidrosalină); - Osteoporoză; - Diabet; - Cataractă; - Glaucom; - Ulcer; - Tulburări psihotice - Sindrom Cushing
 • 33. Fenspirid - antagonist H1 - antispastic musculotrop; -↓ producerea factorilor proinflamatori RA mai frecvente: somnolentă, greaţă, dureri epigastrice Fter: tuse şi expectoraţie din bronhopneumopatii 80 mg x 2-3 / zi
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks